Schampavie

Avontuurlijk wandelen en fietsen in groep,
een dag, een weekend of langer.

Van feitelijke vereniging naar Schampavie VZW

Na 39 jaar feitelijke vereniging werd op de tochtleidersvergadering van 19 oktober 2013 beslist over te gaan naar het statuut van VZW, omwille van de rechtszekerheid en betere bescherming van de vrijwilligerswerking van de tochtleiders. De statuten verschenen op 4 november 2013 in het Belgisch staatsblad.

3 mei 2019: wijziging samenstelling raad van bestuur.

30 november 2023: nieuwe gecoöordineerde statuten, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gepubliceerd op 30 novber 2023 in het Belgisch staatsblad.

Schampavie in Schampavie in de Kruispuntbank van ondernemingen.

Schampavie vzw, Nieuwenbos 19, 1702 Groot-Bijgaarden. Ondernemingsnr. 0541569707.
www.schampavie.be
contact: hugo.marissens@schampavie.be