Schampavie

Avontuurlijk wandelen en fietsen in groep,
een dag, een weekend of langer.

Lidmaatschapsbijdrage.

5 € per kalenderjaar, tot eind 2024.

Over te schrijven op reknr. BE18 7340 0964 7465 (BIC: KREDBEBB)
van Schampavie vzw, Nieuwenbos 19, B-1702 Groot-Bijgaarden.

Bij 'mededeling' vermeld je LID en je e-mailadres
(de @ mag je vervangen door en spatie).
Duo's en gezinnen vermelden bovendien de voornaam van elk deelnemend gezinslid (je betaalt echter 1x dit bedrag; ongeacht of je alleen, met 2 of als gezin deelneemt).

Voor dit eerder symbolische bedrag
-krijg je elke 4 tot 5 weken via e-mail een elektronische nieuwsbrief, op het ogenblik dat de details voor een serie weekends op www.schampavie.be verschijnen = het ogenblik waarop je voor deze tochten kan inschrijven.
Je krijgt geen (papieren) lidkaart, wel bij de 1e elektronische nieuwsbrief van het jaar een melding dat je lidmaatschapsbijdrage voor het lopende jaar in orde is.

-mag je deelnemen aan alle dagtochten (mits het betalen van een bijdrage van 1 euro tijdens de tocht (gratis tot 17 jaar).

-kan je inschrijven voor weekends en 3 tot 5-daagse tochten , door overschrijving van het bij de tochtaankondiging vermeldde bedrag.
Indien meer kandidaten overschrijven dan er plaats is, is de datum van de overschrijving bepalend.

-ben je verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de activiteiten, tegenover derden en tegenover de deelnemers onderling. Dit is geen ongevallenverzekering en is aanvullend op je familiale verzekering (zie hiernaast).

Niet-leden kunnen deelnemen aan dagtochten, maar zijn niet verzekerd (behoudens met hun eigen verzekering burgerlijke aansprakelijkheid ofte 'familiale').
Ben je nog geen lid en wens je in te schrijven voor een (lang) weekend (of een specifieke dagtocht waarbij ook vermeld wordt dat lidmaatschap vereist is), dan schrijf je het gevraagde bedrag voor die tocht over op de rekening van de tochtleider, én het lidmaatschap op bovenvermelde rekening van Schampavie vzw.

Aanvraag tot terugbetaling sport mutualiteit: niet bij Schampavie

Mutualiteiten bieden de mogelijkheid om 15 euro of meer terugbetaald te krijgen van een lidmaatschap van een sportvereniging.
Bij Schampavie houden we administratie beperkt: geen lidkaart en geen paperassen om 5 euro terug te krijgen van je mutualiteit. Geen terugbetaling vragen, ajb.
Voor die 5 euro zou je een formulier moeten afdrukken, invullen, in een omslag sturen naar Schampavie met daarbij een aan jezelf geadresseerde omslag, beide voorzien van een postzegel. Als Schampavie er tijd in steekt om dat formulier (x300 leden) in te vullen en terug te sturen, en je dat dan weer in een nieuwe omslag aan je mutualiteit bezorgt, dan is er bij de mutualiteit weer iemand bezig om dat administratief te verwerken en om die 5 euro op je rekening over te schrijven... alsof die tijd voor die medewerkers niets elders wordt doorgerekend...
Hoeveel heb jij uiteindelijk 'gewonnen'?