Schampavie

Avontuurlijk wandelen en fietsen in groep,
een dag, een weekend of langer.

Schampavieters zijn heren/dames in het verkeer!

Te voet onderweg

3 paragrafen letterlijk overgenomen van www.wegcode.be

Voor Schampavie op stap gelden (minstens) volgende 10 punten.

Met de fiets onderweg

Weer letterlijk uit www.wegcode.be

Als je fietst in groep (minimum 15 personen, voorheen sprak men van wielertoerisme in groep), regelt de wetgeving de modaliteiten voor het rijden in groep.

Waar en hoe rijden ? (als de groep de regels volgt voor fietsers in groep)
- Gebruik van de fietspaden is niet verplicht.
- Met maximum twee naast elkaar rijden mag altijd, op voorwaarde dat je gegroepeerd blijft.
- Op een baan zonder rijstroken mag je niet meer dan een breedte gelijk aan die van één rijstrook (ongeveer 3m) en in geen geval meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen.
- Op een rijbaan met rijstroken gebruik je alleen de rechter rijstrook.

Voor Schampavie op fietstocht betekent dit