Schampavie

Avontuurlijk wandelen en fietsen in groep,
een dag, een weekend of langer.

Covid 19 - Schampavieters houden zich aan 10 regels.

Wat het individueel gedrag betreft, heeft de Veiligheidsraad van 3 juni 2020 zes gouden regels opgesomd.

Zijn toegelaten vanaf 8 juni 2020: activiteiten die geen fysieke contacten impliceren, in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of een vereniging, met een groep van maximum 20 personen tot en met 30 juni 2020, en van maximum 50 personen vanaf 1 juli 2020, steeds in de aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter.

Uitgebreide persoonlijke bubbel: elke persoon mag, bovenop de personen die onder hetzelfde dak wonen, per week maximum 10 verschillende personen (vanaf 1 juli 15 verschillende personen) ontmoeten in het kader van privébijeenkomsten, met inbegrip van deze die plaatsvinden in voor het publiek toegankelijke plaatsen. Hier is nauwer contact toegelaten, maar niet aanbevolen.

Voor de eerstvolgende Schampaviedagtochten (vanaf 13 juni 2020).
1.In verband met contactopsporing gelieve je deelname aan een dagtocht te registreren,via de link die bij elke tocht staat, bij voorkeur enkele dagen tot de avond voor de tocht, Mocht bij een deelnemer binnen de 14 dagen na de tocht een besmetting met het coronavirus COVID-19 worden vastgesteld, verzoeken we die deelnemer dit aan de betrokken tochtleider te melden.
2. Kijk de avond voor de tocht nog eens op de Schampaviesite of de tocht doorgaat. Een tochtleider die (een beetje) ziek wordt / koorts krijgt, moet immers thuisblijven. Jij neemt ook niet deel als je een beetje ziek bent. Zeker fietstochten kunnen omwille van slechte weersomstandigheden geannuleerd worden.
3. Voor de tochten in juni is er telkens een reservetochtleider: als er meer dan 20 deelnemers zijn, splitsen we op in 2 groepen.
4. Kom je met openbaar vervoer: mondmasker verplicht + probeer de anderhalve meter afstand te bewaren, zet je niet in groep samen.
5 Neem je als chauffeur iemand mee die niet onder hetzelfde dak woont, dan kan dit enkel als jullie onderling akkoord zijn dat dit tot de 'uitgebreide persoonlijke bubbel' hoort en draagt iedereen in de wagen een mondmasker.
6. Hygiënemaatregelen: omdat we op tocht geen water en zeep ter beschikking hebben raden we je aan alcoholgel mee te nemen. Gebruik die nadat je van de bus of trein stapt of na het gebruik van bv. een picknicktafel.
7. Blijf op de afspraakplaats anderhalve meter van elkaar = goede oefening voor de rest van de dag. Groeten, maar geen handen geven. Wandelen mag zonder mondmasker, doch anderhalve meter van elkaar blijven: op een smal pad is dat dus een langgerekte rij, op een bredere trage weg maximaal met 2 naast elkaar langs beide uiteinden van de weg.
8. Binnen de tochtgenoten van de dag kan je met enkelen een 'uitgebreide persoonlijke bubbel' hebben: alleen mits wederzijds akkoord, zeer beperkt te houden tot enkele babbelmaatjes, bewaar de anderhalve meter t.o.v. anderen.
9. Bij een picknick (buiten) ruim verspreiden: niet met 20 naast elkaar op een boomstronk of met 8 aan een picknicktafel. Zorg dat je zitmatje of plastic om op te zitten mee hebt.
10. Café of terras uiterst onwaarschijnlijk, of 't zou moeten zijn dat er daar een groots terras voor ons alleen staat te wachten. In dat geval enkel met de 'uitgebreide persoonlijke bubbel' aan een tafel. Weet dat aan de toog drank halen verboden is, behalve in een eenmanszaak en mits dan anderhalve meter afstand te houden. Ook niet 'eventjes helpen zodat het vooruit gaat', glazen terugbrengen...

Aanvullend voor Schampavieweekends juli-augustus 2020.
Regels in o.a. jeugdherbergen - volgt.