Schampavie

Avontuurlijk wandelen en fietsen in groep, een dag, een weekend of langer.

Zaterdag 12 oktober 2019 - 15 uur

Algemene vergadering tochtleiders te Heverlee

Schampavie vzw nodigt alle tochtleiders-leden uit op de algemene vergadering.
Ook wie nu nog geen tochten leidt, maar overweegt om in de nabije toekomst tochtleider te worden, voor één of meerdere tochten per jaar of op een andere manier zich in te zetten voor Schampavie is welkom.

Programma

Aansluitend op de vergadering wordt er nagepraat bij een maaltijd, hetzij ten huize van, hetzij in een restaurant in de buurt. tochtleiders