Schampavie

Avontuurlijk wandelen en fietsen in groep, een dag, een weekend of langer.

Zondag 29 juli 2018

Dagwandeling 23,3 km - vlak

Schulen - Lummen - Schulen

Schulen is een deelgemeente van Herk-de-Stad en ligt ten noorden van de gewestweg N2.
De wandeling vertrekt en komt toe bij het treinstation dat iets buiten het centrum gelegen is. Voor wie met de wagen komt is er voldoende plaats om te parkeren.
We starten noordwaarts en kiezen bij de afslag aan de Demer voor volop natuur en lopen langs de lijnzaadmolen met achtergelegen pakhuis.
Wat verderop komen we aan in het Lummens Broek waarvan de aan de Mangelbeek gelegen Kleine Molen deel uit maakt.
In dit natuurgebied zijn volgens Wikipedia onder andere de zwarte specht, roerdomp, de boomklever, boomvalk, ijsvogel, het woudaapje en de havik te spotten. Daarnaast broeden ook de meerkoet, kuifeend, wilde eend, kievit, kleine karekiet, blauwborst, rietzanger, rietgors en dodaars hier. Tijdens de vogeltrek treft men er waterral, bosruiter, zwarte ruiter, witgatje en de tureluur.
Rond km 10 staat de Duizendjarige Eik op onze weg en iets verderop de zoon van ...; deze historische plaats lijkt me de ideale picknickplaats.
Het Schulensmeer staat voor de namiddag op het programma. We komen via het pompgemaal aan bij dit prachtig natuurgebied dat in 1976 gecreëerd werd door zandwinning voor de aanleg van de E314 tussen Lummen en Aarschot. Het doet dienst als retentiebekken voor een betere beheersing van het niveau van de Demer.
Iets verder hebben we de gelegenheid voor een drankje of een hapje in taverne 't Vloot met uitzicht op het meer.
We volgen de contouren van het water en stappen nog een stukje door het Schulens Broek waar schapen zorgen voor de begrazing van de dijken.

Lummens Broek
Lummens Broek

Schulens Broek
Schulens Broek in de winter