Schampavie

Avontuurlijk wandelen en fietsen in groep, een dag, een weekend of langer.

30 juni - 1 juli 2018

Rugzakwandelweekend: Heuvelend landschap - gemiddeld tempo

Vlaamse Ardennen

De Vlaamse Ardennen worden gekenmerkt door een sterk versneden reliëf met diep ingesneden beekvalleitjes en holle wegen. De glooiende heuvels worden getuigenheuvels genoemd. Zij vinden hun oorsprong in het Laat-Mioceen (ongeveer 7 miljoen jaar geleden). Tijdens deze periode steeg de zeespiegel en kwam heel Vlaanderen onder water te liggen. De zanden die in deze periode afgezet werden bevatten relatief veel ijzer. Toen de zee zich definitief terugtrok naar het noorden, werden de afgezette zanden blootgesteld aan verwering, de “roest” die aldus ontstond deed het zand tot ijzerzandsteen aaneenkitten. De ijzerzandstenen boden veel meer weerstand aan de latere erosie. Daardoor ontstond een typisch heuvellandschap. Op plaatsen zonder ijzerzandsteen werden die zachtere lagen immers weggespoeld. Dit reliëfrijke cultuurlandschap heeft, naast de beboste heuvels, een open karakter.

Kaartje Munkzwalm -> JH De Fiertel -> Geraardsbergen
Munkzwalm → JH De Fiertel → Geraardsbergen

Zaterdag 30 juni 2018 : ( ∼26 km, ∼505m ↗ en ∼460m ↘)
Wij sporen tot de treinhalte Munkzwalm. Zuidwaarts, voorbij de Vinkemolen, gaat het doorheen de valleien van de Boekelbeek en de Krombeek waar wij het reservaat "Burreken", beheerd door Natuurpunt, doorwandelen.
(Burreken is een waardevol landschap met bronbossen, vochtige weiden, houtkanten, beken, taluds, akkers, perceelsrandbegroeiing, kaphagen, poelen en hoeves. Het reliëf is sterk golvend, de hoogte varieert tussen de 115 en 38 meter.)
Verder naar het zuiden gaat het op en af door de valleien van de Steenbeek en de Molenbeek met het bos Terrijst. Wij beklimmen de Muziekberg (getuigenheuvel : 145 m) om tenslotte af te dalen doorheen het bos naar de Jeugdherberg De Fiertel. (Hier verblijven wij in half pesion.)

Zondag 1 juli 2018 : ( ∼25 km, ∼350m ↗ en ∼380m ↘)
Vanuit De Fiertel stappen wij naar het oosten. Wij stappen om en om de taalgrens via Brakelbos, Bois de La Louvière en verder heuvel op en heuvel af. Via het Molenbeekdal (Dit is niet de Molenbeek van zaterdag !) gaat het verder tot Geraardsbergen aan de Dender, waar wij de trein huiswaarts nemen. (De wereld bekende Muur, ligt vandaag aan de verkeerde Denderoever en staat ongetwijfeld op het programma voor een ander Schampavie evenement.)