Schampavie

Avontuurlijk wandelen en fietsen in groep, een dag, een weekend of langer.

Donderdag 22 maart 2018

Dagwandeling 20 km - vlak met enkele korte klimmetjes.

De Rupelstreek

Boom - Terhagen - Boom - Niel - Boom

De Boomse regio kent een lange en bewogen industriële geschiedenis door de ontginning en verwerking van klei uit de Boomse cuesta, aan de rand van een bevaarbare Rupel. Van de 150 steenbakkerijen in de 19de eeuw blijft er maar één over. Vandaag vormt de regio een opvallende groene zone tussen de dichtbevolkte centra Antwerpen en Mechelen.

De wandeltocht voert ons langs enkele pareltjes van de Rupelstreek. Authentieke steenbakkerijgehuchtjes, houten droogloodsen en reusachtige schoorstenen flankeren enorme kleiputten.
Kans om te genieten van het historisch erfgoed en de wonderbare natuur die de kleiputten heroverde. Hier en daar werden kleiputten opgevuld met diverse soorten grond met een zeer gevarieerde plantengroei als gevolg. Ook het recreatiegebied "De Schorre", oord voor het feestgedruis van Tomorrowland, recycleert enkele oude putten.

Piet van Aken, een gevierd schrijver heeft zijn roots in Terhagen en zijn romans verhalen over het harde leven van de arbeidersgezinnen. Jong en oud werd 'gehuurd' door de steenbakkersbaas. Die verhuurde de huisjes en was bovendien eigenaar van café's en winkeltjes.
Tochtleider van dienst is ook geboren in de streek, werkte er in de vakantie "oep 't geleig", ging in de streek naar school en beleefde er vele avonturen....

Wat we allemaal tegenkomen:
MAAR DAN IN OMGEKEERDE ZIN!

Verklarende woordenlijst:
gammen: stapelen van ongebakken steen, geleig: steenbakkerij, leuzze: droogloods,
pitte: (klei)putten, potsjeir: klei (potaarde), rut: spoorrail

Méér foto's hier.

Ringoven Emabb
Ringoven Emabb

Walenhoek Niel
Walenhoek Niel

Baggerrmolen De Schorre
Baggerrmolen De Schorre