Schampavie

Avontuurlijk wandelen en fietsen in groep, een dag, een weekend of langer.

Zaterdag 24 september 2016 - 15 uur

Algemene vergadering tochtleiders te Weerde-Zemst

Schampavie vzw nodigt alle tochtleiders-leden uit op de algemene vergadering.
Ook wie nu nog geen tochten leidt, maar overweegt om in de nabije toekomst tochtleider te worden, voor één of meerdere tochten per jaar of op een andere manier zich in te zetten voor Schampavie is welkom.

Programma
-Verwelkoming
-Goedkeuring verslag vorige vergadering
-Beamer
-Gift voor Natuurpunt
-GPS, smartphone als GPS en (digitale) kaarten
-Ontslagen en benoemingen (mochten die er zijn)
-Driekoningenfeest 2017
-Evaluatie vakanties/weekends/dagtochten (te weinig t.o.v. te veel kandidaten, problemen ivm afmeldingen, onvoorziene omstandigheden, gemiste treinaansluitingen ...)
-Programma opstellen tochten tot september, eventueel oktober 2017 (en eventueel langere weekends verderop)
-Andere agendapunten die jullie mogen mailen naar Hugo.

Aansluitend op de vergadering wordt er in een brasserie nagepraat bij een maaltijd (tot een zeker budget betaald door Schampaviekas voor tochtleiders)

tochtleiders