Schampavie

Avontuurlijk wandelen en fietsen in groep, een dag, een weekend of langer.

zondag 6 september 2015

Fiets- en wandelééndaagse

Zeeuws-Vlaanderen en Verdronken Land Van Saeftinghe

Fietstocht: 60 km vlak gemiddeld fietstempo; polderlandschap.
Geleide wandeling: 3 tot 4 uur ruige vegetatie en (veel) slijk; schorrelandschap.

Van Sint Niklaas, waar wij na aankomst van de trein, om 9.15 uur aan het station vertrekken, fietsen wij via een tot fietspad omgeboude buurtspoorwegenlijn en het bos te Klinge naar Hulst. (De Nederlanders vinden deze vestingstad de meest Vlaamse stad in Nederland !) Vervolgens fietsen wij verder noordwaarts, doorheen de polders, naar Emmadorp aan de Schelde.
Na onze picknick beleven wij vanaf 13 uur een luswandeling door Het Verdronken Land van Saeftinghe. Een tocht door Het Verdronken Land van Saeftinghe is pittig, maar een onvergetelijke ervaring! Ongeveer 3 uur lang loodst een ervaren gids ons door het grootste brakwaterschor van Europa. Over slik en schor, vaak dwars door een van de honderden geulen, die iedere vloed weer vol lopen.

Het Verdronken Land van Saeftinghe ligt aan de Scheldemonding die onder invloed staat van de zee. Eb en vloed dringen dus ook tot ver het gebied in. Daarmee zorgt het water voor een grote dynamiek in het gebied, Onder invloed van het getij verandert het landschap in Saeftinghe voortdurend: de processen van afbraak en opbouw zijn hier goed te volgen. Het gebied bestaat voor dertig procent uit zandplaten, slikken en geulenstelsels. De rest van het oppervlak is begroeid met schorvegetatie. De zilte vegetatie is uniek en er leven talloze vogelsoorten. Zo broeden er duizenden kustvogels, waaronder tureluurs, zilver- en kokmeeuwen, visdiefjes, en scholeksters. De rietvelden zijn belangrijke broedgebieden. De plantengroei op het schor weerspiegelt de invloed van het brakke vloedwater. Soorten als lepelblad zeeaster, heen, melkkruid, schorrenzoutgras, gewoon kweldergras en zilte rus groeien wijd verbreid in Saeftinghe.

Na de wandeling fietsen wij via een alternatieve, kortere route, terug naar Sint Niklaas.

De volgende voorwaarden worden opgelegd door Het Zeeuwse Landschap.

Overzicht fietsroute

Aanvullende informatie kan je o.a. vinden via de onderstaande webpaginas :
Hulst, De mooiste Vestingstad van Nederland !
Verdronken Land Van Saaefthinge