Schampavie

Avontuurlijk wandelen en fietsen in groep, een dag, een weekend of langer.

Zaterdag 28 maart 2015 - 12 uur (ipv 15 uur)
Startuur is vervroegd!

Algemene vergadering tochtleiders te Beveren-Waas

Schampavie vzw nodigt alle tochtleiders-leden uit op de algemene vergadering.
Ook wie nu nog geen tochten leidt, maar overweegt om in de nabije toekomst tochtleider te worden of op een andere manier zich in te zetten voor Schampavie is welkom.
Vind je vb. dat er méér tochten van 17 à 19 km zouden moeten zijn - omdat 20 en meer net iets te veel wordt - en wil jij wel eens zo'n tocht leiden?
Of wordt jouw omgeving altijd vergeten, en wil jij Schampavieters daar een dagtocht aanbieden?
Ligt een fietstocht van 60 tot 70 km je meer dan 80-90km, en ken je zo'n mooie tocht in de buurt, die je aan Schampavieters wil aanbieden?
Tochtleider bij Schampavie kan zowel op regelmatige basis als eenmalig of eentje per jaar, ...

Programma
-Verwelkoming
-Goedkeuring verslag vorige vergadering
-Goedkeuring jaarrekening 2014 en begroting 2015
-Ontslagen en benoemingen (mochten die er zijn)
-Programma opstellen tochten
-Opstellen html-teksten programma met scite - tips en truks
-Afrekening in/uit (lange) weekends en feestweekends: afwijkingen tov budget wegens hoog deelnemersaantal, flexibele accommodatieprijzen, korting toegekend bij eindfactuur, moeilijk exact te schatten uitgaven...
-Coverband Driekoningenfeest
-Aanschaf kaarten, GPS, digitale kaarten, ...
-Natuurpunt gift en Natuurpuntpetitie Red de natuur in je buurt.
-Andere agendapunten die jullie mogen mailen naar Hugo.

Start met een eenpotsgerecht om 12 uur, start feitelijke algemene vergadering 13.15 uur.