Schampavie

Avontuurlijk wandelen en fietsen in groep, een dag, een weekend of langer.

Zaterdag 22 maart 2014 - 15 uur

Algemene vergadering tochtleiders in Vossem

Schampavie vzw nodigt alle tochtleiders-leden uit op de algemene vergadering.
Ook wie nu nog geen tochten leidt, maar overweegt om in de nabije toekomst tochtleider te worden of op een andere manier zich in te zetten voor Schampavie is welkom.

Voorlopig programma
-Verwelkoming
-Goedkeuring verslag vorige vergadering
-Schampavie bijna een half jaar vzw. Hoe is overgang feitelijke vereniging naar vzw verlopen? Moet er nog iets gebeuren? Kasboek, bank- en spaarrekening, verzekering.
-Tussenstand rekening in/uit en goedkeuren begroting 2014. Volgens de statuten loopt het eerste boekjaar van de oprichting van de vzw tot eind 2014.
-Handleiding Scite. Hoe verliep het leveren van tochtaankondigingen in htlm voor de programma-aanpassing van 21 maart 2014? Bijkomende uitleg - bijsturen?
-40 jaar Schampavie in Marcourt - laatste afspraken.
-Programma opstellen tochten juli 2014 - februari 2015.
-Andere agendapunten die jullie mogen mailen naar Hugo.

Na het inspannend vergaderen bijpraten bij een hapje en een drankje.
Na afloop van de vergadering (omstreeks 19 uur) zorgt Mia voor een eenvoudige zelfbereide maaltijd. Betaald door de Schampaviekas.

Tochtleiders
Tochtleiders op de stichtingsvergadering van vzw Schampavie - oktober 2013