Schampavie

Avontuurlijk wandelen en fietsen in groep,
een dag, een weekend of langer.

Zaterdag 5 juni 2021

Dagwandeling 23 km vlak tot licht golvend

Dijle - Doode Bemde - Heverleebos

Dag allemaal,
We kunnen weer een mooie wandeling in groep maken.
We vertrekken aan het station van Heverlee om 10.05u, na aankomst trein, richting Arenbergpark. Verder door de Dijlevallei zuidwaarts.
Dan zoeken we een mooi natuurgebied op, de Doode bemde. ‘Dode beemden ‘ betekent zoveel als onbruikbare graslanden. Het natuurreservaat bestaat uit een mozaïek van kleine akkers, populierenaanplantingen en broekbosjes, wei- en hooilanden, ruigten en rietvelden, vijvers en grachten.

Via het Kouterbos komen we aan het Zoet Water, vijf vijvers aan de benedenloop van de Vaalbeek. Vandaar via het Heverleebos naar ons eindpunt, station Heverlee.

Daar het op enkele plaatsen een beetje moerassig kan zijn, zeker met de regen die we de laatste tijd gehad hebben, raad ik jullie hoge schoenen aan.

Dijle
De Dijle nabij de Doode Bemde - foto van Hugo Marissens.