Schampavie

Avontuurlijk wandelen en fietsen in groep,
een dag, een weekend of langer.

Vrijdag 7 juli 2023

Dagwandeling 24 km, heuvelachtig

Meerdaalwoud en Mollendaalbos

Sint-Joris-Weert - Bierbeek - Sint-Joris-Weert

Silva de Miradal. Het grootste deel van het huidige Meerdaalwoud is grotendeels onafgebroken bebost geweest sinds de middeleeuwen
Daarvóór, duizenden jaren geleden, werden grote stukken gebruikt voor landbouw. Door de hieruit voortvloeiende erosie ontstonden diepe ravijnen op de hellingen, zoals we die nu zien in het Herculessalon in Meerdaalbos en aan de Kanselierdreef in het Mollendaalbos.
De taalgrens snijdt hier door, maar daar is niets van te merken.
De koelte van het bos zal ons goed doen. Maar af en toe zoeken we toch de randen op, zoals aan de zuidkant van het Mollendaalbos, om diep in Wallonië te kunnen kijken.
Rond Bierbeek opent het bos zich voor een mooi golvend landschap van akkers en weiden. In het dorp kunnen we wel een terrasje doen. We zijn dan al ruim over de helft.
Meerdaalwoud Meerdaalwoud Meerdaalwoud
Meerdaalwoud, maart 2017 en juni 2023. Foto's van Jos Van der Plancken.