Schampavie

Avontuurlijk wandelen en fietsen in groep,
een dag, een weekend of langer.

Zondag 26 juni 2022

Dagwandeling 23,5 km, vlak

Mechelen - Wespelaar: Mechels Broek, Pikhakendonk en vallei van de Leibeek.

         Dit ganse gebied wordt wel eens De Oostelijke Vlaamse Vallei genoemd, een brede zone van lager gelegen gronden die ooit de bedding vormden voor de huidige Dijle en Demer.
In de laatste ijstijd kwamen beide rivieren samen ergens tussen Hever en Muizen (nu ligt de samenvloeiing in Werchter).
         Een smal pad tussen de Platte Beek en de Grote Vijver aan de Nekker leidt naar het Mechels Broek. Het gebied is in stukjes gesneden door de vele sloten. Daartussen grazen (soms) Galloway-runderen. In de Vrouwvliet zitten kikvorsmannen luid herrie te maken
         Aan de overkant van de Dijle lopen we door de vallei van de Barebeek: graslanden, sloten, knotwilgen en houtkanten. Hier grazen (veelal) gewone koeien.
         Nu lopen we een eindje langs de Dijle-dijk, tot aan de monding van de Weesbeek die we volgen tot bij Hever om ze dan over te steken in een prachtig weids weidelandschap.
Het heet hier Pikhakendonk: hier hebben de landbouwers het oude cultuurlandschap met (doornige) hagen lang bewaard.
In het natuurgebied is men trots op het plantje Grote pimpernel dat daar nog wil groeien en bloeien.
         Vanaf nu volgen we in hoofdzaak de Leibeek. Maar in Boortmeerbeek gaan we nog een hogergelegen, zanderig bosgebied door, Hooiberg.
In Wespelaar loopt de Leibeek door het Schorisgat: wilde oeverpaadjes en grote open graslanden.
Mechels Broek
Pikhakendonk
Schorisgat
Foto's van Jos Van der Plancken: Mechels Broek, Pikhakendonk en Schorisgat